Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach

ul. T. Kościuszki 7
08-110 Siedlce

telefon: (25) 63-225-74
tel./fax: (25) 63-223-88

e-mail: archiw@siedlce.ap.gov.pl
www.siedlce.ap.gov.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Instrukcja dla Użytkownika:

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Jawność życia publicznego i przejrzystość działania władz publicznych należą do fundamentów demokratycznego państwa. Obywatelskie prawo do  wiedzy o działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne, zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP, zostało unormowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Realizacji tego uprawnienia ma służyć m.in. Biuletyn Informacji Publicznej – urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej.

W Biuletynie znajdą Państwo informacje o Archiwum Państwowym w Siedlcach jako urzędzie administracji rządowej. Menu przedmiotowe (lewa strona ekranu) pozwala poruszać się po serwisie. Znalezienie interesującej informacji ułatwi wyszukiwarka. Z działu „Więcej” dowiecie się Państwo, w jaki sposób uzyskać informację publiczną nieudostępnioną w Biuletynie. Znajdziecie tam też odnośniki do Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz do serwisu internetowego Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Wszystkie zmiany wprowadzane na stronie są automatycznie zapisywane, a ich rejestr dostępny jest w dziale „Historia zmian”.

W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz